500 نوع بازی بومی ، محلی در کشور شناسایی شده است .ارومیه/ واحد مرکزی خبر/ ورزشی تصویر دارد رئیس فدراسیون ورزش های سنتی و بازی های بومی ، محلی کشور افزود : این بازی ها در 2 هزار و 400 شکل در مناطق مختلف ایران اجرا می شود . آقای جعفری امروز در جشنواره ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی آذربایجان غربی که در منطقه گردشگری فیرورق شهرستان خوی برگزار شد افزود : مقداری از این بازی ها از جمله 25 نوع کشتی که جنبه ملی و بین المللی دارند با تعامل ایجاد شده با سازمان یونسکو در مراحل تهیه اسناد و ثبت قرار دارند . آقای جعفری ثبت این بازی ها در فهرست ورزش های بومی و بین المللی را نیازمند همکاری همه جانبه در کشور دانست . در جشنواره ورزشهای سنتی و بازی های بومی – محلی آذربایجان غربی که به مدت یک روز برگزار شد 400 نفر زن و مرد از مناطق روستایی و عشایری در 40 تیم در رشه های دال پلان ، طناب کشی ، هفت سنگ ، اسب سواری و دو نوع کشتی زورانه رقابت کردند . آقای شریف پور رئیس هیئت ورزشهای سنتی و بازی های بومی ، محلی آذربایجان غربی با اعلام اینکه این جشنواره با محوریت کشتی آشیرماق که ورزش سنتی و بومی شهرستان خوی است برگزار می شود افزود : این نوع کشتی برای اولین بار در این جشنواره به عنوان یک ورزش سنتی معرفی شد