فرش ریزماهی خوی و افشار تکاب ، برای ثبت جهانی معرفی شدند .رییس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی امروز گفت: فرش ریزماهی خوی برای ثبت و دریافت برند جهانی معرفی شده و فرش افشار تکاب نیز که به ثبت ملی رسیده جزو اولویت های مرکز ملی فرش ایران برای معرفی جهت ثبت جهانی است. آقای اکبری با بیان اینکه فرش دستبافت نخستین کالایی است که برای ثبت‌ جهانی آن در کشور اقدام می‌ شود افزود : تشکل های فرش به عنوان تشکل های تخصصی در جهت تولید فرش دستباف مسئولیتی خاص و گران بر عهده دارند و ارتقاء جایگاه این صنعت بر عهده آنهاست. وی گفت : فرش دستباف به عنوان مهمترین صادرات غیرنفتی با اشتغال خانواده های ایرانی گره خورده و با برنامه ریزی مطلوب ، توان جذب درصد قابل ملاحظه ای از نیروهای آماده به کار را دارد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تلاش برای خود اتکایی افزود : تولید فرش دستباف بهترین مصداق به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی برای مقابله با توطئه دشمنان این نظام مقدس است و بخشی از تولید ملی است که نیازمند حمایت مسئولان است. 105 هزار قالی باف در صنعت فرش آذربایجان غربی با تولید سالانه 424 هزار مترمربع فرش اشتغال دارند که 60 درصد تولیدات آنها جنبه صادراتی دارد. ارومیه/ واحد مرکزی خبر/ اجتماعی