دومين جشنواره عکس ايران شناسي برگزار مي‌شودگروه خبر آراز آذربایجان(1391/5/7): کارشناس بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي گفت: دومين جشنواره عکس ايران شناسي معماري ايران با موضوع قبل و بعد از اسلام برگزار مي‌شود. محمدرضا محمد قلي زاد در گفت‌وگوي اختصاصي با آراز آذربايجان اظهار داشت: جشنواره عکس ايران‌شناسي با موضوع‌هاي معماري مکان‌هاي مذهبي و آييني ايران زمين معماري مکان‌هاي عمومي و خصوصي ايران زمين و عناصر تزييني معماري ايران از پانزدهم تا پايان آبان ماه به مدت 15 روز برپا مي‌شود. گروه خبر: کارشناس بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي گفت: دومين جشنواره عکس ايران شناسي معماري ايران با موضوع قبل و بعد از اسلام برگزار مي‌شود. محمدرضا محمد قلي زاد در گفت‌وگوي اختصاصي با آراز آذربايجان اظهار داشت: جشنواره عکس ايران‌شناسي با موضوع‌هاي معماري مکان‌هاي مذهبي و آييني ايران زمين معماري مکان‌هاي عمومي و خصوصي ايران زمين و عناصر تزييني معماري ايران از پانزدهم تا پايان آبان ماه به مدت 15 روز برپا مي‌شود. وي افزود: مهلت ارسال آثار تا 20 مهرماه 1391 است. قلي‌زاد اضافه کرد: اين جشنواره عکس با هدف ايجاد رقابت براي ارتقاي سطح کيفي عکاسي کشور، ايجاد زمينه مشارکت مردم در ثبت تصويري معماري سرزمين ايران؛ ارتباط با هنرمندان و سازمان‌هاي مربوط به عکاسي همچنين به وجود آوردن زمينه‌هاي همکاري با بنياد ايران شناسي، تأمين و توليد منابع تصويري تحقيقات ايران شناسي و نيازهاي تصويري اماکن و آثار معمارانه ايران زمين برگزار مي‌شود. وي مقررات جشنواره را تشريح و تصريح کرد: ارائه آثار در قالب لوح فشرده و فقط از طريق تحويل به دبيرخانه و يا ارسال پستي به نشاني دبيرخانه خواهد بود، آثار ارسالي ابتدا توسط »هيئت انتخاب« آثار براي شركت در مسابقه گزينش خواهند شد و در صورت انتخاب براي شرکت در نمايشگاه توسط »هيئت داوران«مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت، عکس‌هاي ارسالي براي ارزيابي »هيئت انتخاب آثار« کافي است به صورت پيش نمايش در عرض 1024 پيکسل ارائه شوند و در صورت انتخاب، ارسال عکس در اندازه اصلي و با کيفيت 300DPI الزامي است براي هر عکس به نمايش درآمده در جشنواره برگزار کننده، مبلغ 500 هزار ريال به عنوان حق انتشار به صاحب اثر پرداخت خواهد کرد، علاوه بر عکس‌هاي ارسالي، درون لوح فشرده، قرار داشتن يک قطعه عکس شناسايي از شرکت کننده و يک سند متني که حاوي مشخصات و عکس‌هاي ارسالي او باشد لازم است، هرگونه دخل و تصرف که وجه اسنادي عکس را مخدوش کند در عکس نبايد انجام گيرد. ولي تصحيح نور و رنگ مجاز است، هر عکس بايد دربرگيرنده نام عکاس، تاريخ عکاسي و موضوع عکاسي و طبق نکات مورد نظر باشد. وي با اشاره به نکات مورد نظر در ارسال عکس گفت: سال ساخت بنا (تاريخ بناها بايد قبل از سال 1300 شمسي باشد) جشنواره فقط به آثار معماري ايراني قبل از سال 1300 ش. مي‌پردازد سال مرمت يا مرمت‌هاي بنا (اگر مرمت شده است)، محوطه بنا (در صورت اهميت داشتن: متعلقات و موقعيت بنا و قرارگيري آن در محوطه يا فضاي سبز و ساير)، معمار و يا باني بنا (در صورت معلوم بودن)، سال و شماره ثبت بنا (در صورت ثبت)، موقعيت و معرفي بناهاي مجاور (در صورت اهميت داشتن: تاريخي، فرهنگي مسکوني و ...)، مساحت بنا (حتي به صورت تقريبي)، تعداد طبقات، کاربري کنوني بنا، مصالح به کار رفته در بنا (به صورت کلي). کارشناس بنياد ايران شناسي شعبه آذربايجان غربي در ادامه افزود: کميل برگه شركت در مسابقه و تحويل و يا ارسال آن به همراه اثر يا آثار مربوطه به دبيرخانه الزامي است، و هر عکاس مي‌تواند حداکثر در دو بخش شرکت کند و مجاز است در هر يک از آن دو بخش حداکثر 10 عکس ارسال کند. به گفته وي به تمام شرکت کنندگان كه آثارشان براي نمايشگاه پذيرفته شود، گواهي شركت در جشنواره داده مي‌شود. قلي‌زاد به صاحبان آثار 10 اثر برگزيده هيئت داوران نشان جشنواره عکس ايران شناسي همراه با ديپلم افتخار و 20 ميليون ريال، اعطا مي‌شود. وي فعاليت‌هاي جشنواره را نيز بازديد از نمايشگاه ايران خيال انگيز، نکوداشت و معرفي آثار زنده ياد استاد »محمدکريم پيرنيا« و مراسم پايان کار جشنواره و معرفي آثار برگزيده هيئت داوران عنوان کرد. قلي‌زاد در پايان سخنان خود گفت: علاقه‌مندان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به تارنماي جشنواره، به نشاني www.photoiranology.ir و يا آدرس سايت بنياد www.iranology.ir مراجعه کنند. نخستين جشنواره عکس ايران شناسي سال گذشته در چهار بخش فرهنگ و مردم ايران و اقوام، نژادها، اقليت‌هاي مذهبي، آداب و رسوم جشن‌ها و عزاداري‌ها، پوشاک، زيورآلات اسباب و وسايل کار و زندگي آن‌ها ،معماري ايران زمين و عکس‌هايي که داراي هويت تاريخي‌اند برگزار شد. شوراي علمي جشنواره متشکل از بختياري فرد، حميدرضا (عضو هيئت علمي دانشگاه هنر) بهشتي، سيدمحمد (عضو هيئت علمي سازمان ميراث فرهنگي)، حجت، مهدي (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، دانيالي، احمد (عضو هيئت علمي سازمان سياحتي)، زرشناس، زهره (عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني) سليماني، فرهاد (عضو هيئت علمي دانشگاه هنر)، سليمي، سيد جواد (عضو هيئت علمي دانشگاه هنر)، سهيلي، حميد (پژوهشگر و مستندساز معماري ايراني)، طاحوني، پوران (عضو هيئت علمي بنياد ايران‌شناسي)، فريدي مجيد، فاطمه (عضو هيئت علمي بنياد ايران شناسي)، کشتي آرا، مهرداد (عضو هيئت علمي دانشگاه هنر) و مترجم زاده، محمد (عضو هيئت علمي دانشگاه هنر) است. هيئت داوران جشنواره نيز بختيار، افشين رحيميان، مهدي- سليماني فرهاد- صمديان سيف الله و مترجم زاده، محمد مي‌باشد.