یخچال دوققوز پئلله (نه پله)یخچال دوققوز پئلله (نه پله) در ارومیه است به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه (پنجشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۱ )،یخچال دوققوز پله در محله ای قدیمی به عسگرخان و در كنار نهر كوچكی به نام ((دره چای)) در شهر اورمیه قرار دارد . دوققوز در تركی به معنای نه (9) می باشد.تا قبل ازگسترش شهر به صورت فعلی ،اهالی اورمیه از این یخ استفاده می كردند و نیز مراسم چهارشنبه سوری را در كنار حوضچه ای كه آب نهر به آن می ریخت و فاصله اش با یخچال حدود چهل متراست برگزار می گردد. یخچال 9 پله ارومیه - آذربایجان غربی با توجه به شكل ساختمان و نقشه ای یخچال ،به نظر می رسد این بنا به دوره قاجار تعلق دارد . بنا و سقف آن از سنگ و آجر است . این یخچال هنوز سالم باقی مانده و صدماتی به آن وارد نشده است . فضای داخلی این انبار ذخیره یخ – سالن اصلی – به علت تناسب خاص و كشیدگی ارتفاع آن و دقتی كه در آجر چینی سقف آن به كاررفته دارای شكوه و گیرایی جالب توجه است . یخچال 9 پله ارومیه (دوققوز پله)- آذربایجان غربی این یخچال به همت مدیریت میراث فرهنگی استان به گالری تبدیل شده است ./س