کشف شواهدی از آثار هزاره اول قبل از میلاد در محوطه بالان سردشتمهاباد- ایرنا- مدیر و سرپرست پروژه کاوشهای باستان شناسی منطقه سردشت گفت: کاوش در محوطه تاریخی بالان سردشت آغاز شده و هم اکنون به مدت یکماه فصل دوم کاوش در این محوطه دنبال می شود و شواهدی از آثار هزاره اول قبل از میلاد در این محوطه تاریخی به دست آمده است. یوسف فلاحیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در تشریح جزئیات کاوش در محوطه بالان سردشت افزود: در مدتی که کاوش های جاری در محوطه بالان جریان دارد تاکنون چند ترانشه 5 در 5 در محل حفر شده که همانند نتایج فصل اول آثاری شامل بقایای معماری سنگ و گل به همراه اشیاء سفالی و سنگی از داخل ترانشه ها کشف شده است. عضو رسمی پژوهشکده باستان شناسی کشور بیان کرد: به نظر می رسد آثار مکشوفه متعلق به دورانی باشد که تحت عنوان فرهنگ دوره اشکانی در ایران شناخته می شود و معتقدم که در تعلق این آثار به فرهنگ اشکانی نباید شتاب زده عمل کرد چون برخی خصوصیات آثار جنبه متفاوتی دارد و با برخی از آثار مکشوفه از تپه ربط 2 منطقه قابل مقایسه است. وی اظهار کرد: هیچ بعید نیست که این محل بر خلاف تپه ربط که به نظر استقرار دولت شهر مانایی و آشوری را نشان می دهد، به سکنه عوام و محلی آن دوران متعلق باشد که در هر صورت محدوده زمانی بین اواسط تا اواخر هزاره اول قبل از میلاد یعنی 2000 تا 2600 سال قبل و همزمان با عصر آهن چهار و اشکانی را نشان می دهد. وی ادامه داد: اولین فصل کاوشهای شهرستان سردشت در مهر و آبان ماه سال 94 با انجام کاوش در پنج محوطه تاریخی حوزه زاب کوچک و در محل هایی به نام باغی، بالان، بروه، نیسک آباد و ملاوسو شروع شد که کاوشها موجودیت آثار تاریخی و پیش از تاریخی را در این حوزه آشکار ساخت. فلاحیان افزود: قدیمی ترین آثار کشف شده از محوطه های پنجگانه کاوش شده که در سال قبل در این منطقه به دست آمده، مربوط به کاوش سال قبل در تپه باغی است که به رغم این که تاکنون خاکبرداری تا لایه زیرین و انتهایی آن انجام نگرفت و به یقین لایه های زیرین مربوط به دوره های کهن تر است، لیکن تا همین جا آثاری از حدود هشت هزار سال قبل شامل بقایای منازل و لوازم زندگی آن دوران کشف شد که بسیار در خور اهمیت است. مدیر و سرپرست پروژه کاوشهای باستان شناسی منطقه سردشت همچنین گفت: آثار زندگی کشف شده از تپه باغی که مربوط به دوران نوسنگی با سفال و دوران مس سنگی است، در کنار کشف سفالینه های ویژه آن دوران و اجساد مدفون در زیر کف منازل و غیره در جای خود کشفیات منحصر به فردی محسوب می شود. وی با اشاره به این که منطقه سردشت ظرفیت بالایی از جنبه کاوش های باستان شناسی دارد، اظهار کرد: به همین علت کاوش های باستان شناسی در منطقه سردشت ضرورت زیادی دارد. وی گفت: تمامی کشفیات منقول سال قبل به میراث فرهنگی ارومیه تحویل داده شده است ولی به علت احتمال کشفیات منقول دیگر در آینده و همین طور کشفیات غنی برجا در باغی شامل منازل، اجاق و اجساد به خصوص کشف جسد تقریبا سالم کودک مدفون در زیر کف اتاق، پیشنهاد ایجاد سایت موزه در آنجا و هم ایجاد موزه محلی در شهرستان به مسئولان مربوطه داده شده است که گویا با مرمت حمام تاریخی سردشت قدم های نخستین برای تحقق چنین هدفی برداشته شده است. به گزارش ایرنا، شهرستان 111 هزار نفری سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و هم مرز با کشور عراق است.