حضور پلنگ ايراني در شهرستان بوكان آذربايجان غربيمهاباد- ايرنا- حضور پلنگ در طبيعت بوكان در آذربايجان غربي با پيدا شدن جمجمه يك قلاده پلنگ در زيستگاه هاي اين شهرستان قوت گرفت. رئيس اداره حفاظت محيط زيست بوكان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: جمجمه يك قلاده پلنگ ايراني توسط اهالي روستاي شوريجه از توابع بخش سيمينه بوكان پيدا شده و هم اكنون در اداره حفاظت محيط زيست بوكان نگهداري مي شود. محمد احمدي گفت: اين جمجمه توسط يكي از اهالي اين روستا در ارتفاعات اين منطقه پيدا شده و تحويل يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان شده است. وي ادامه داد: بر اساس نظر كارشناسان، اين جمجمه متعلق به يك قلاده پلنگ ايراني بوده ولي متاسفانه اثري از اسكلت آن در منطقه پيدا نشده است. احمدي افزود: براي نخستين بار ردپاي پلنگ ايراني سه سال قبل در اين شهرستان مشاهده شده بود. وي اظهار كرد: چند سال پيش نيز چوپاني در ارتفاعات روستاي برده زرد از توابع بخش مركزي بوكان كه گوسفندان را به چرا برده بود، با يك قلاده پلنگ مواجه شده كه با وي درگير شده و اين پلنگ را نيز زخمي كرده بود. احمدي گفت: كاركنان حفاظت محيط زيست بوكان نيز به محل رفته و ردپاي پلنگ و جاي پنجه هاي وي را در اين منطقه مشاهده كرده اند. به گفته وي، اخيرا مطالبي در مورد وجود ببر در اين منطقه در فضاهاي مجازي منتشر شده بود كه به هيچ عنوان صحت نداشته و در اين منطقه تنها پلنگ ايراني مشاهده شده است. به گزارش ايرنا، به علت وجود ميش و قوچ ارمني در مناطقي از ارتفاعات بوكان، احتمال مي رود كه اين گونه پلنگ وارد منطقه شده و احتمالا توسط شخص يا اشخاصي و يا به شكل طبيعي تلف شده باشد. شهرستان بوكان در جنوب استان آذربايجان غربي قرار دارد.