حریم 20 اثر و محوطه تاریخی تصویب شدبا توجه به اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی کشور، عرصه و حریم 20 اثر و محوطه تاریخی در کمیته ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی به تصویب رسید. • به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، در اجرای بند دوازدهم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 شمسی و در حدود مواد مربوطه از قانون مراجع به حفظ آثار ملی و مقررات نظام نامه اجرایی آن نقشه محدوده عرصه و حریم و ضوابط حفاظتی و معماری داخل حریم آثار ملی، فرهنگی و تاریخی مورد تصویب کمیته ثبت و حریم آثار ملی غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی کشور قرار گرفت. فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی سازمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت تعیین حریم آثار و محوطه های تاریخی کشور، نقشه عرصه و حریم 20 اثر تاریخی مورد تصویب قرار گرفته است. وی گفت: 9 اثر تاریخی در استان لرستان تعیین حریم شده که این آثار شامل خانه آیت الله بروجردی، خانه ایران پور، حمام قدیمی اشترنیان، باغ تکیه دیده ور، تپه پنج زوج، تپه برکه، تپه قلا کهنه دوزان، تپه کله بروجرد و تپه کرت آباد می شود. به گفته مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی سازمان، نقشه 5 محوطه باستانی در استان خوزستان نیز به تصویب رسیده که این محوطه ها شامل محوطه باستانی چغامیش،محوطه باستانی چگاسفلی، محوطه باستانی تازنگ سوالی، محوطه ایوان کرخه و محوطه باستانی کلگه زرین می شود. وی همچنین به 3 بنای تاریخی در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: خانه کمپانی، خانه لاله ای و خانه سلطان القرایی از دیگر بناهای تاریخی این استان به شمار می روند که نقشه عرصه و حریم آنها به تصویب رسیده است. نظری در پایان تاکید کرد: در این راستا مسجد و حوضخانه روستای حمامیان بوکان و کاخ موزه جوق ماکو در استان آذربایجان غربی و مجموعه فرهنگی تاریخی چشمه علی دامغان در استان سمنان نیز از جمله آثار و بناهایی هستند که تعیین حریم آنها مورد تصویب کمیته ثبت و حریم آثار غیرمنقول معاونت میراث فرهنگی سازمان قرار گرفته است.