مشارکت کتابفروشی‌های 20 استان در طرح «کتابفروشی به وسعت ایران»کتابفروشی کشور در طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» شرکت کردند که کتابفروشی های تهران بیشترین حضور را در این طرح به خود اختصاص دادند. • به گزارش خبرگزاری فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، قزوین، یزد، گیلان، قم، کردستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، کرمان، خراسان جنوبی، کرمان، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان، فارس، خوزستان در این طرح شرکت کردند. طرح «کتابفروشی به وسعت ایران» به همت مؤسسه خانه کتاب و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت بیست و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران راهاندازی و عملیاتی شده است. این طرح، دو گروه را به صورت مستقیم مورد هدف قرار میدهد؛ نخست، کتابفروشان و سپس، خریداران کتاب. معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یارانهای را برای اجرای این طرح اختصاص داده است که کتابفروشان و خریداران کتاب به صورت مستقیم از آن منتفع می‌شوند. برای اجرای این طرح، طی فراخوانی، از تمام کتابفروشیهای سراسر کشور دعوت شد تا در سایت مؤسسه خانه کتاب به نشانی www.ketab.irو در صفحه مربوط به طرح، مشخصات خود را ثبت کنند. فهرست کتابفروشی های مشارکت کننده در این طرح در سایت www.ketab.ir موجود است.