دکتر حسن حبیبی رييس بنياد ايرانشناسي: دکتر قالیباف بازار تهران را نجات دادرييس بنياد ايرانشناسي با اشاره به اينكه پيش از اين نظم و قراري در رفت و آمدهاي منطقه بازار تهران وجود نداشت، اقدام شهردار تهران در خصوص تبديل خيابان 15 خرداد به پياده راه را ستود و تاكيد كرد: شهردار، بازار تهران را نجات داد. حسن حبيبي در همايش بين‌المللي زندگي پياده در شهر با اشاره به توسعه شهرنشيني در ايران و جهان از قرن بيستم اظهاركرد: در ابتدا شهرنشيني تنها زمينه فراهم كردن رفاه مادي بيش از پيش را نسبت به زندگي روستايي فراهم مي‌كرد اما كم كم اين رويه به حكومت زندگي ماشين ختم شد و جامعه شناسان شهري دريافتند كه ديگر انسان‌ در شهرها حاكم نيست. وي در ادامه با اشاره به اينكه حدود سي سال است به مقوله پياده‌روي و زندگي پياده توجه مي‌شود، خاطرنشان كرد: هم‌اكنون پياده روي به يك دستور طبي تبديل شده در حالي كه در گذشته شهرها اين موضوع يك عمل اجباري بود. وي با اشاره به تبديل خيابان 15 خرداد به پياده راه تاكيد كرد كه شهردار تهران بازار را با اين تصميم بجا نجات داد. به اعتقاد رييس بنياد ايرانشناسي پيش از اين هيچ نظم و قراري در رفت و آمد بازار وجود نداشت و اين در حالي است كه هم‌اكنون همه از تبديل خيابان 15 خرداد به مسير پياده منتفع شده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه شهر تهران عملا الگوي ديگر شهرهاست، خاطرنشان كرد: مقوله زندگي پياده در شهر بايد به يك برنامه جامع در تهران تبديل شود تا ديگر شهرها از آن الگو بگيرند. به اعتقاد حبيبي با توسعه زندگي پياده در شهر مي‌توان جلوي حكومت ماشين را گرفت و عليرغم وجود تقاضا براي خودرو، خودروها ديگر وسيله فخر فروشي، عرض اندام و مزاحمت براي شهروندان نباشند. رييس بنياد ايرانشناسي همچنين از نحوه ساختمان سازي در تهران انتقاد كرد و با بيان اينكه شيوه‌هاي فعلي ساخت و ساز چندان انديشيده نيست تاكيد كرد: شايد لازم است كه مناسبات بر و كف ساختمان‌ها در تهران اينگونه نباشد و شايد لازم است كه بازهم در اين شهر حيات مركزي داشته باشيم و ساختمان‌هايي تا اين اندازه بلندمرتبه را نداشته باشيم. حبيبي با تاكيد بر اينكه نبايد در پايتخت‌ ساختمان‌هايي با نماي سرتاسر شيشه وجود داشته باشد خاطرنشان كرد: از يك سو كارشناسان اعلام مي‌كنند كه تهران روي خط زلزله قرار دارد و از سوي ديگر هيچ كس جلوي اين قبيل نماسازي‌ها كه جان شهروندان را به مخاطره مي‌اندازد، نمي‌گيرند. به گفته وي بعضا ممكن است كه زلزله‌ مستقيما تلفاتي نداشته باشد بلكه سقوط اين گونه نماها موجب تلفات جاني شود. حبيبي همچنين از برخي اصول بكارگرفته شده در حوزه شهرسازي انتقاد كرد و گفت: هنوز هم معماران راهي براي پيش بيني كانال كولر در ساختمان به گونه‌اي كه نماي خارجي را خدشه دار نكند، نيافته‌اند و اين نكته ساده معماري هنوز حل نشده است. وي پيشنهاد داد كه برخي دروازه‌هاي تهران قديم مجددا احيا و بازسازي شود تا از اين طريق به نظم و ترتيب شهر كمك شود.
منبع خبر: http://www.havadar.ir