آمادگي شهرستان خوي براي جذب گردشگر با ده مسجد تاريخياز 10 مسجد تاریخی شهرستان خوی 8 مسجد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است . به گزارش خبرگزاری صدا وسیما (واحد مرکزی خبر) نصیری از مورخان و محققان کشورگفت : از نظر تاریخی قدمت مساجد تاریخی شهرستان خوی از دوره ایلخانی تا دوره قاجاریه است و شهرستان خوی بعلت داشتن مردمانی با فرهنگ دینی به شهر دارالمومنین و از نظر مساجد از دیدگاه جهانگردان و مورخانی چون اوژن اوبن فرانسوی به هزار مسجد مشهور است . وی افزود :بستر بسیار خوبی برای تبدیل این شهرستان به یک قطب کردشگری فرهنگی و مذهبی فراهم شده است . میرزایی رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خوی مجموع مساجد تاریخی استان آذربایجان غربی را 17 مسجد اعلام کرد و گفت ؛ شهرستان خوی با 10 مسجد تاریخی با معماری اصیل اسلامی بیشترین مساجد تاریخی استان را در خود جای داده است .