تا دو ماه آینده بانک اطلاعات انرژی زمین‌گرمایی بارگذاری می‌شودبانک اطلاعات انرژی زمین گرمایی طی دو ماه آینده توسط ستاد فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر بارگذاری می‌شود. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر سهیل پرخیال، رئیس کارگروه انرژی زمین گرمایی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر درباره تدوین این بانک اطلاعاتی اظهار کرد: بانک اطلاعاتی انرژی زمین گرمایی با همکاری دانشگاه تهران ایجاد شده است و تا دو ماه آینده بارگذاری می‌شود. وی در ادامه گفت: در این بانک اطلاعاتی، تمامی اطلاعات مرتبط با فعالان و پروژه‌های اجرا شده در حوزه زمین گرمایی گردآوری و تدوین شده است تا مورد استفاده تمامی فعالان و متقاضیان این حوزه شود. رئیس کارگروه انرژی زمین گرمایی ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر همچنین اظهار کرد: راه‌اندازی و تقویت بانک اطلاعات زمین گرمایی دسترسی به داده‌های زمین گرمایی کشور جهت پژوهشگران و محققان زمین گرمایی و علوم زمین را میسر می‌کند و به عنوان زیر ساخت برای اجرای پروژه‌های اکتشافی و بهره برداری از منابع زمین گرمایی کشور بسیار موثر است. پرخیال درباره اطلس و طرح مطالعاتی شناسایی مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی اظهار کرد: طرح مطالعاتی شناسایی مناطق مستعد انرژی زمین گرمایی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، منطقه محلات، خراسان جنوبی و به تازگی در مازندران و گیلان در حال انجام است و کار برخی از این مطالعات به پایان رسیده است و برخی دیگر نیز تا دو سال آینده به پایان می‌رسد. وی تصریح کرد: این طرح توسط ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر و با همکاری دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شاهرود، فردوسی مشهد و پژوهشگاه نیرو انجام شده است.