آغاز آموزش معلمان و دانش‌آموزان برای احیای دریاچه ارومیهبا شروع آموزش معلمان و دانش آموزان در 41 روستای پایلوت کشاورزی پایدار در حوضه دریاچه ارومیه، نقش آنها در احیاء دریاچه مورد تأکید قرار گرفت. به گزارش سرویس محیط زیست ایسنا، اولین نشست از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده برای آموزش معلمان و دانش آموزان در حوضه دریاچه ارومیه با همکاری تشکل های غیردولتی حیات وحش و آبزیان تبریز و یاشیل یورد زنان آذربایجان غربی به انجام رسید. محسن سلیمانی روزبهانی مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: در این طرح بالغ بر 380 معلم و 4700 دانش آموز در سایت های پایلوت استقرار کشاورزی پایدار مورد آموزش قرار خواهند گرفت. اجرای این پروژه از مهر ماه 94 آغاز شده و تا پایان آذرماه به اتمام خواهد رسید. وی همچنین عنوان کرد : هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش برای توسعه این برنامه آموزشی در سایر مدارس دو استان آذربایجان شرقی و غربی در دست انجام می باشد. گفتنی است، پروژه "همکاری در احیاء دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در معرض خطر" پروژه مشترک دولت ایران و دولت ژاپن می باشد که از سال 2014 در قالب طرح حفاظت از تالاب های ایران در 41 روستای پایلوت در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در دست اجرا است.