برگزاري کارگاه نقش هنر اسلامي در اصلاح جامعه در اروميهکارگاه نقش هنر اسلامی در اصلاح جامعه در ارومیه با حضور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صداو سیما (واحد مرکزی خبر ) عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کارگاه یک روزه گفت: همه مردم ایران باید خود را بازیگر عرصه فرهنگ در کشور بدانند و برای بهبود فرهنگی جامعه تلاش کنند. حسن بنیانیان افزود: برای گسترش تمدن اسلامی از کشورمان باید آحاد مختلف مردم، نقش خود را در اعتلای فرهنگی و جاری شدن فرهنگ اسلامی در کشور ایفا کنند و خود را در حاشیه ندانند. وی با اشاره به تاکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب بر مسائل فرهنگی گفت : باید برای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ، با تمام توان در عرصه فرهنگ تلاش کنیم و خود را در زمینه مسئول بدانیم. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشرفت های علمی و فناوری کشور را یادآوری کرد و گفت: با وجود پیشرفت در این عرصه ها، هنوز در بخش فرهنگ مشکلاتی داریم که باید برای رفع آن تلاش کنیم . وی افزود : انقلاب اسلامی در دنیای امروز پیشرفت های زیادی داشته که همین پیشرفت ها عامل اصلی دشمنی استکبار جهانی با ایران اسلامی بوده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بزرگترین موفقیت ایران اسلامی را در انتقال پیام های انقلاب در دنیا دانست و گفت: عدالت، کرامت انسانی از پیام های والای این انقلاب به شمار می روند. کارگاه یکروزه نقش هنر اسلامی در اصلاح جامعه با حضور مربیان پرورشی مدارس و فعالان عرصه هنر آذربایجان غربی برگزار شد. این کارگاه به منظور بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی برگزار شد. امروز آخرین روز هفته هنر انقلاب اسلامی است.