مشارکت 124 قصه نویس در دومین جایزه ادبی ارومیهعلیرضا نوروزی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از نکات قابل توجه در این خصوص، پیشی گرفتن بانوان نویسنده از آقایان بود به طوری که 65 داستان نویس بانو و 59 نویسنده آقا در این جشنواره شرکت کرده اند. وی اضافه کرد: نویسندگان 14 شهرستان آذربایجان غربی برای حضور در این دوره از جایزه ادبی ارومیه، آثار ادبی فرستاده اند. وی اظهار کرد: این آمار نشان می دهد در این دوره، نویسندگان استان با رغبت بیشتری در جایزه ادبی ارومیه حضور دارند. رییس حوزه هنری آذربایجان غربی ادامه داد: امسال 210 عنوان اثر از قصه نویسان آذربایجان غربی به دبیر خانه جشنواره ارسال شده که در بخش های خلاصه رمان، داستان کوتاه و داستانک بوده است. در دوره نخست جایزه ادبی ارومیه که در سال 92 برگزار شد، 143 اثر از 69 نویسنده آذربایجان غربی ارسال شده بود. نوروزی گفت: نفرات برتر این جشنواره، شهریور ماه امسال در آیین ویژه ای معرفی می شوند. جشنواره داستان نویسی جایزه ادبی ارومیه از سال 92 در آذربایجان غربی کلید خورد که در دوره نخست، مورد توجه مناسب قرار نگرفت ولی در دوره دوم و پس از گذشت دو سال، توجه ویژه ای به آن صورت می گیرد.