پژوهش روی باغ‌های تاریخی و مناظر فرهنگیرییس پژوهشکده بناها و بافت های تاریخی - فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از آغاز روند تهیه‌ی بانک اطلاعاتی مربوط به بخشی از باغ‌های تاریخی، شهرها و روستاها و آثار معماری دست‌کَند در دو استان آذربایجان غربی و شرقی خبر داد. به گزارش ایسنا، مهناز اشرفی در این زمینه اظهار کرد: با انجام دو طرح پژوهشی روی بازارهای استان آذربایجان شرقی و بازار کرمان زمینه مناسبی برای راه‌اندازی مقدمات مربوط به ایجاد پایگاه پژوهشی این بازارها فراهم شد. او ادامه داد: در راستای اجرای طرح‌های پژوهشی سال گذشته با تشکیل کارگروه میراث کشاورزی گام‌های موثری در خصوص شکل‌گیری پایگاه میراث کشاورزی برداشته شد. وی طرح مربوط به کاربرد لیزر در مرمت و نزدیک شدن به تهیه دستورالعمل کاربردی در این زمینه را از دیگر طرح‌های در دست انجام پژوهشکده اعلام کرد. رییس پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی - فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تهیه و چاپ مقالات علمی مربوط با موضوع میراث فرهنگی را از دیگر برنامه‌های این پژوهشکده در سال گذشته دانست که منجر به تهیه و چاپ 6 مقاله علمی- پژوهشی، 6 مقاله علمی - ترویجی و 15 مقاله در سایر مجلات علمی شده است. اشرفی تهیه و آماده‌سازی دو کتاب شامل مجموعه مقالات نخستین همایش معماری دست‌کند و کتابی با موضوع منظر باغ را از نتایج فعالیت‌های پژوهشگران این پژوهشکده در حوزه‌ی انتشار بیان کرد. او از دیگر فعالیت‌های مهم این پژوهشکده را چاپ تنها مجله علمی- ترویجی مربوط به موضوع میراث فرهنگی یعنی مجله "اثر"عنوان کرد که دبیرخانه این مجله در سال گذشته موفق به چاپ 5 شماره 61 تا 65 در یک سال شده است. وی با اشاره به برگزاری 6 نشست تخصصی - علمی در سال گذشته، افزود: گرفتن مجوز برای دومین همایش بین‌المللی معماری دست‌کَند از کمیسیون فرهنگی دولت و راه اندازی سایت همایش و اعلان فراخوان از دیگر اهم فعالیت‌های این پژوهشکده است. براساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طرح پژوهشی باغ‌های تاریخی و مناظر فرهنگی، یکی از 15 طرح پژوهشکده بناها و بافت‌های تاریخی - فرهنگی پژوهشگاه است که مورد تحقیق قرار گرفته و به زودی نهایی نهایی می‌شود.