مراسم یادبود رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری در ارومیه برگزار شدبه گزارش ایرنا این مراسم یادبود با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی، فرماندار ارومیه و برخی از مسئولان دسگاههای اجرایی استان و دبیرکل اتحادیه جهانی آشوریان، کشیش کلیسای شرق آشور، رئیس انجمن آشوریان و جمعی از آشوریان ارومیه برگزار شد. آشوریان با انجام مراسم ویژه ای همانند شعرخوانی و دعا و نیایش یاد و خاطره رهبر جهانی کلیسای شرق آشوری را گرامی داشتند. پاتریاک ماردنخا در سال 1935 مطابق با 1314 هجری شمسی در یک خانواده مذهبی از والدین خود به نام های پنه و اندریوس از خاندان اسقفی ماردنخا متولد شد. او چون وابسته به خاندان اسقفی بود، طبق یک رسم دیرین، مادرش از بدو باردار شدن از خوردن گوشت پرهیز کرد تا فرزند خود را نذیره و وقف کلیسا کند تا این فرزند زندگیش را در راه خدمت به کلیسا سپری نماید. این فرزند خننیا نامگذاری شد و بعد از سپری شدن سنین طفولیت، توسط پدربزرگش کشیش بنیامین تحت تعلیمات مذهبی و دینی قرار گرفت. بعدها خننیا در نزد اسقف اعظم مطران ماریوسف به فراگیری علوم الهی پرداخت و در سال 1949 برابر با 1328 به مقام شماسی توسط ماریوسف خنانیشو دست گذاری شدند و ماریوسف ایشان را به عنوان دستیار انتخاب کردند. پس از گذراندن مراحل تعلیمات کشیشی در سال 1957 برابر با 1326 خننیا بیت ماردنخا از جانب اسقف اعظم مطران ماریوسف خنانیشو به رتبه کشیشی ارتقا مقام پیدا کردند. در پی تقاضای اعضای کلیسای شرق آشوری در آبادان که برای انجام مراسم مذهبی شان از ماریوسف درخواست کشیش می کردند، کشیش خننیا ماردنخا برای مدت کوتاهی به ایران اعزام شد. پس از مدتی آشوریان آبادان و تهران از ماریوسف خواستار اقامت دائم ایشان به عنوان کشیش کلیسا شدند. از آن هنگام فعالیت کشیش خننیا بیت ماردنخا در ایران آغاز شد و سرانجام در فوریه 1962 مصادف با بهمن ماه 1340 هنگام مسافرت پاتریارک مرحوم مارایشای شمعون به ایران کلیسای حضرت گیورگیس در تهران که به همت کشیش خننیا بنا شده بود تقدیس شده و آشوریان با جمع آوری طومارهای بسیار خواستار دستگذاری کشیش خننیا بیت ماردنخا به مقام اسقفی ایران شدند. پاتریارک مارایشای شمعون بیست و سوم ایشان را به مقام اسقفی ایران دستگذاری کرد و کرسی ایشان بنام اسقف ماردنخا نامگذاری شد. فعالیت های ایشان همگی جنبه خیرخواهانه و انسان دوستانه برای تمامی ایرانیان داشت زیرا ایشان اسقف ایران به شمار می آمد و در سال 1342 به تابعیت ایران درآمد. در 17 اکتبر 1976 مصادف با 25 مهر ماه 1355 پس از رحلت مرحوم پاتریارک مارایشای شمعون عالیجناب اسقف ماردنخا طبق آرا سایر اساقفه کلیسای شرق آشوری در جهان به عنوان پاتریارک جدید انتخاب و دست گذاری شدند. عالیجناب پاتریارک ماردنخای چهارم پس از وصول به مقام پاتریارکی اقدامات بی شماری در راه اعتلای کلیسای شرق آشوری در جهان برداشتند که یکی از اقدامات مهم ایشان ایجاد گفت وگو بین کلیسای شرق آشوری با سایر فرق مسیحیت و هم چنین فرق مختلف اسلامی بوده است. سرانجام ایشان در ساعت 10 صبح روز 26 مارس 2015 در بیمارستان مایوکلینیک در شهر روچستر ایالت مینسوتای آمریکا در آغوش رهبران دینی کلیسا، اعضای خانواده و همچنین آبای کلیسا در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت.