آذربايجان غربي استان پيشرودر ثبت موقوفهآذربایجان غربی با اهدا و ثبت بیش از 110 موقوفه جدید در سالجاری جزو استان های ممتاز کشور در امر وقف است . مدیر کل اوقاف وامورخیریه آذربایجان غربی با اعلام این خبر به خبرنگار واحد مرکزی خبر در شوط گفت : امسال با ثبت بیش از 110 موقوفه جدید در استان که البته ادامه هم دارد جزو استان های پیشتاز در زمینه وقف در کشور هستیم . حجت الاسلام مصائبی افزود : آذربایجان غربی در سه سال قبل یعنی 90 با 45 مورد ثبت وقف ، 91 با 90 مورد ثبت و 92 با 110 مورد ثبت وقف و در سالجاری هم با حدود 150 وقف ثبت شده جزو استان های پیشتاز ثبت وقف در کشور است .