افزايش 20 سانتي متري سطح آب درياچه اروميهروزنامه کیهان:(سه شنبه 12 اردیبهشت ۱۳۹۱): مدير مطالعات منابع آبي شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي از افزايش سطح آب درياچه اروميه خبر داد. «مهرنگ دوستي رضايي» روز يكشنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: سطح تراز كنوني درياچه اروميه به يك هزار و 271 متر و 24 سانتي متر مي رسد كه اين ميزان 20 سانتي متر نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزايش نشان مي دهد. وي با اشاره به عوامل و دلايل افزايش اين ميزان سطح آب درياچه اروميه ادامه داد: بارندگي هاي اخير و افزايش آب رودخانه هاي ورودي به اين درياچه ، عامل اصلي افزايش سطح آب است. «دوستي رضايي» با تاكيد بر اجراي برنامه هاي مختلف در راستاي افزايش مستمر سطح آب درياچه اروميه گفت: در اين زمينه مديريت منابع آب بويژه در حوزه كشاورزي بسيار مهم و اساسي است. مدير مطالعات منابع آبي شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي افزود: 70 درصد آبهاي كشاورزي در حوزه درياچه هدر مي رود كه اين امر با اصلاح روش هاي آبياري براي رفع بحران كم آبي درياچه اروميه قابل رفع است.