گوزن زرد ایرانی در جنگلهای سردشت رهاسازی می شود .مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی امروز گفت برای نخستین بار گوزن زرد ایرانی، جهت رهاسازی در جنگلهای سردشت در جنوب این استان به این منطقه منتقل شد. عباس نژاد افزود: یک اکیپ از دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست کشور به اتفاق اکیپی از کارشناسان و مشاوران بین الملی در بازدید از این مناطق، جنگل های حفاظت شده سردشت را مکان مناسبی برای رهاسازی این گوزن تشخیص داده اند. وی گفت این منطقه حفاظت شده جنگلی به خاطر داشتن پوشش غنی بلوط زاگرس و برخورداری از اقلیم مناسب و آب کافی مکان مناسبی برای انتقال گوزن زرد ایرانی از جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه است. آقای عباس نژاد با اشاره به اینکه به دلیل وضعیت زیستگاهی، تغذیه مناسب و امنیت جزیره اشک تعداد گوزن ها رو به فزونی گذاشته گفت : اختلاط قوچ و میش و گوزن زرد در جزیره اشک به دلیل محدودیت این جزیره از بعد گنجایش آن نگرانی هایی را به وجود آورده است که سعی می شود با انتقال آنها به دیگر نقاط کشور از جمله جنگل های سردشت مشکل تراکم جمعیتی این گونه ها در این جزیره کاهش پیدا کند. مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در زمان حاضر 250 تا 300 راس گوزن زرد و بیش از هزار و 500 راس قوچ و میش ارمنی در جزایر کبودان و اشک پارک ملی دریاچه ارومیه وجود دارند که از وضعیت مطلوب زیستی در این زیستگاه برخوردار هستند.