کاخ موزه باغچه جوق احيا مي‌شودمديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري آذربايجان‌غربي گفت: احياي کاخ موزه باغچه جوق مي‌تواند در جذب و توسعه‌ي گردشگري منطقه موثر واقع شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه‌ي آذربايجان‌غربي،«جليل جباري» در ديدار با «حسين فروزان» مديرعامل سازمان منطقه‌ي آزاد ماکو با تأکيد بر اهميت تاريخي و طبيعي کاخ موزه‌ي باغچه جوق به عنوان تنها کاخ موزه زيباي شمال غرب کشور اظهار کرد: احياي اين کاخ موزه مي‌تواند در جذب و توسعه‌ي گردشگري منطقه موثر واقع شود. وي با تأکيد بر اينکه امضاي تفاهمنامه‌ي همکاري ميراث فرهنگي استان و منطقه‌ي آزاد تجاري ماکو به معناي کناره‌گيري اين اداره‌کل از نظارت، حفظ و نگهداري آثار تاريخي نيست، گفت: مالکيت آثار تاريخي برعهده‌ي اداره‌کل ميراث فرهنگي استان بوده و منطقه‌ي آزاد ماکو طبق بند الف ماده‌ي 112 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه با نظارت اين اداره‌کل نسبت به مرمت و احياي کاخ موزه‌ي باغچه جوق در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و پس از تأئيد شوراي فني اين سازمان اقدام مي‌کند. مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري آذربايجان‌غربي افزود: بر اساس اين تفاهمنامه منطقه‌ي آزاد تجاري ماکو ابتدا بايد طرح‌هاي مرمتي و استحکام‌بخشي بناهاي تاريخي را به اين اداره‌کل ارائه کند تا پس از تأئيد شوراي فني، نسبت به آغاز عمليات اجرائي اقدام کند. جباري ادامه داد: عملياتي که بمنظور حفظ و احياي آثار تاريخي توسط منطقه‌ي آزاد تجاري ماکو انجام مي‌شود بطور مداوم و مستمر تحت نظارت کارشناسان ميراث فرهنگي اين اداره‌کل بوده و نظارت عاليه بر اين اقدامات توسط اداره‌کل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان است.