دوچرخه‌سواران جاده ابريشم» به ايران وارد شدندگردشگران دوچرخه‌سوار در مسير جاده‌ي ابريشم به ايران وارد شدند و قرار است در مدت 20 روز، نوار شرقي تا غربي ايران را طي کنند. به گزارش خبرنگار گردشگري ايسنا، «دوچرخه‌سواران جاده‌ي ابريشم» دو سال پيش هم به ايران آمدند، با ترکيبي از مليت‌هاي مختلف از آمريکايي گرفته تا آفريقايي. آن‌ها دو سال پيش هم نوار شرقي تا غربي ايران را طي کردند. حالا بار ديگر اين گروه با ترکيبي از مليت‌هاي مختلف به ايران آمده‌اند و مي‌خواهند همان مسير قبلي را رکاب بزنند. در ميان آن‌ها، از دوچرخه‌سوار 66 ساله تا جوان 22 ساله حضور دارد که مسيري طولاني را از چين تا ايران رکاب زده‌اند و سفرشان بعد از ايران، همچنان در جاده‌ي ابريشم ادامه خواهد داشت. ابراهيم پورفرج، مجري و هماهنگ‌کننده‌ي اين تور گردشگري دوچرخه‌سواري در بخش ايران است که درباره‌ي اين گروه به ايسنا توضيح داد: آن‌ها گروهي 45 نفره هستند که همه با دوچرخه سفر مي‌کنند. سفرشان از چين آغاز شده و حالا به ايران رسيده‌اند. اين گروه شامل گردشگراني با مليت‌هاي مختلف از قاره‌هاي آمريکا، اروپا، آفريقا و اقيانوسيه است. او اضافه کرد:‌ اين گردشگران از مرز باجگيران در خراسان رضوي به ايران وارد شده‌اند و در مدت 20 روز از استان‌هاي خراسان شمالي، گلستان، سمنان، تهران، البرز، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي مي‌گذرند و سپس از مرز بارزگان به قصد ترکيه، ايران را ترک خواهند کرد.