کریم فروزان، مشاور عالی استاندار آذربایجان غربی شدارومیه - ایرنا - ˈکریم فروزانˈ با حکم استاندار آذربایجان غربی به عنوان مشاور عالی استاندار انتخاب و معرفی شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، در حکمی که از سوی قربانعلی سعادت خطاب به کریم فروزان صادر شده، آمده است: نظر به سوابق ارزشمند و تجربیاتی که دارید جنابعالی به سمت مشاور عالی منصوب می شوید. در این حکم اظهار امیدواری شده است که تلاش مشاور عالی استاندار در راستای امور مهمی نظیر توسعه پایدار استان، ارتقای شاخصه های صنعت، گردشگری، خدمات و کشاورزی، احیای دریاچه ارومیه، تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی و اشتغال پایدار در آذربایجان غربی مثمر ثمر باشد. کریم فروزان سابقه شهرداری ارومیه را دارد.