کتاب ترجمه شده توسط استاد دانشگاه ارومیه، برنده جایزه کتاب فصل کشور شدارومیه - ایرنا - رییس دانشگاه ارومیه گفت: کتاب ترجمه شده توسط استاد این دانشگاه، جایزه بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران را کسب کرد. رحیم حب نقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این کتاب با عنوان ˈژئومورفولوژی ساحلیˈ که توسط ˈاریک بردˈ از دانشگاه ملبورن تالیف شده بود، توسط وحید محمدنژاد از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه و یکی از اساتید دانشگاه تهران ترجمه شده بود که حائز دریافت جایزه بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران شد. وی اضافه کرد: این کتاب 14 فصل دارد و در زمینه فرآیندهای ساحلی، دلتاها، سواحل آینده، سکوهای ساحلی و تغییرات سطح دریا نگارش شده است. وی اظهار کرد: این کتاب که توسط استاد دانشگاه ارومیه ترجمه و توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده، به چاپ دوم نیز رسیده است. رییس دانشگاه ارومیه اظهار امیدواری کرد که موفقیت های علمی اساتید این دانشگاه روز به روز بیشتر شود تا شاهد ارتفای علمی این دانشگاه باشیم. وحید محمدنژاد یکی از اساتید جوان و موفق دانشگاه ارومیه می باشد که تاکنون مقالات بسیاری در نشریات و کنفرانس های داخلی و خارجی ارائه کرده است. طرح آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی، بررسی تاثیر ویژگی های ژئومورفولوژیکی بر میزان فرسایش و رسوب در حوضه آبریز مردق چای، برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز مردق چای، طرح هادی روستاهای استانهای هرمزگان و مرکزی از جمله طرح های پژوهشی این استاد دانشگاه ارومیه است.