مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه منصوب شددکترهادی بهادری به عنوان نماینده مجری طرح و مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه آذربایجان غربی، عیسی کلانتری، دبیر ستاد و مجری طرح احیای دریاچه ارومیه با صدور حکمی دکتر هادی بهادری، معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی را به عنوان نماینده مجری طرح و مسئول استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی منصوب کرد.