بزرگترين پارک محلي آذربايجان‌غربي در بوکان احداث مي‌شودشهردار بوکان گفت: شهربازي اين شهرستان به‌علت ارائه‌ي خدمات در سطح پائين از بخش خصوصي باز پس گرفته شده است. «سليمان فيضي» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه‌ي آذربايجان‌غربي، با بيان اينکه شهربازي اين شهرستان متروکه نشده است، افزود: شهربازي اين شهرستان تحت نظارت بخش خصوصي بوده اما با توجه به ارائه‌ي خدمات نامناسب از اين بخش باز پس گرفته شده است. وي با اشاره به اينکه در اين راستا شهرداري به تغيير کاربرد اين پارک اقدام کرده است، افزود: تا بازسازي شهربازي اين شهرستان پارکي به مساحت 7 هکتار با امکانات مدرن در حال احداث است. شهردار بوکان خاطرنشان کرد: براي شهربازي جديد که در حال احداث است مبلغي بالغ بر 100 ميليون هزينه شده و 700 ميليون نيز براي به پايان رسيدن آن نياز است. فيضي تصريح کرد: شهربازي جديد در ادامه‌ي پارک ساحلي در حاشيه‌ي «سمينه‌رود» با پيشرفت فيزيکي 35 درصدي قرار دارد و همه‌ي وسائل مورد نياز آن تهيه شده است. وي با اشاره به اينکه پارکي نيز در کمربندي اين شهرستان در حال احداث است، خاطرنشان کرد: پارک موتوري بزرگترين پارک محلي در استان است و علت احداث اين پارک در کمربندي اين شهر جلوگيري از کوچ شهري شهروندان به پارک‌هاي دور است.