مراسم تجليل از هنرمندان صنايع دستي آذربايجان غربي برگزار شداروميه - ايرنا - هنرمندان صنايع دستي آذربايجان غربي روز شنبه با حضور معاون صنايع دستي کشور و کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان در اروميه تجليل شدند. به گزارش خبرنگار ايرنا، مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غربي در اين مراسم گفت: در اين استان عليرغم ظرفيتهاي بالا در اين زمينه متاسفانه توجهي به حوزه صنايع دستي نشده و فقط يک درصد از اعتبارات بخش صنعت و معدن استان به اين حوزه اختصاص داده شده است. جليل جباري افزود: تخصيص اعتبارات مورد نياز به اين بخش و برگزاري نمايشگاههاي دائمي سالانه در استان در زمينه صنايع دستي از مطالبات مردم آذربايجان غربي و فعالان اين بخش است. وي ادامه داد: شناسايي نيازهاي استان در اين بخش و نيز هدف قرار دادن رفع نيازها بايد در اولويت قرار داشته باشد. وي با اشاره به مشکلات هنرمندان و فعالان صنايع دستي در استان اظهار کرد: فعالان حوزه صنايع دستي بايد در طول سال تجليل شوند و رسيدگي به مشکلات اين قشر فعال بايد جزو برنامه هاي ما باشد تا نسبت به رفع انها اقدام شود. جباري اضافه کرد: هم اکنون بحث بيمه اين هنرمندان در پيچ و خم بروکراسي قرار گرفته به گونه اي که تنها دو هزار نفر فعالان اين بخش در استان تحت پوشش بيمه هستند. وي با اشاره به درجه بندي هنرمندان صنايع دستي نيز گفت: هم اکنون فقط 10 نفر از هنرمندان استان موفق به دريافت درجه هنري شده اند و ما خواهان افزايش اين افراد هستيم. وي افزود: مستمري پيشکسوتان صنايع دستي نيز بسيار پايين بوده و تعداد محدودي از فعالان اين حوزه در استان نيز از تسهيلات 40 ميليارد توماني اين بخش در کشور بهره مند شده اند. وي گفت: ايجاد پايانه هاي صادراتي ويژه محصولات صنايع دستي در استان مي تواند نقش بسيار مهمي در احياي صنايع دستي و رشد آن در استان داشته باشد. مراسم تجليل از فعالان و هنرمندان صنايع دستي آذربايجان غربي با حضور فعالان اين بخش، کارکنان اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان در اروميه و با اهداي لوح و هدايايي به 10 تن از هنرمندان و پيشکسوتان اين بخش برگزار شد. آذربايجان غربي داراي بيش از 20 هزار نفر فعال در حوزه صنايع دستي است که به اين رشته اشتغال دارند، اين افراد در رشته هايي چون معرق، منبت، نازک کاري، شيشه گري، گليم بافي، قالي بافي و غيره مشغول بکار هستند.