باغ مادري کلونهاي پرمحصول انگور سياه سردشت در اروميه راه اندازي شداروميه - ايرنا - محقق مرکز تحقيقات کشاورزي آذربايجان غربي گفت: باغ مادري کلونهاي سالم و پرمحصول انگور سياه (رشه) سردشت در ايستگاه تحقيقاتي باغباني کهريز اروميه راه اندازي شد. حامد دولتي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بر اساس مطالعات سه ساله انجام شده در تاکستانهاي انگور ديم ˈرشهˈ در سردشت، 23 بوته سالم عاري از بيماري و پربار شناسايي شد. وي اظهار کرد: هم اکنون باغ مادري اين نوع انگور شامل کلون هاي پربار و کلون هاي با گوشت ميوه حاوي ˈآنتو سيانينˈ مناسب صنايع تبديلي و کلون هاي پربار براي تازه خوري به صورت تربيت ايستاده ˈرو سيمي در ايستگاه تحقيقات باغباني کهريز اروميه موجود مي باشد. وي ادامه داد: در آينده با تکثير انبوه نهال هاي سالم اين رقم به باغداران براي احداث تاکستانهاي جديد تحويل مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد. دولتي گفت: انگور سياه سردشت که به انگور رشه معروف است به دليل استفاده نکردن از کود و سموم، محصولي کاملا ارگانيک محسوب مي شود و از شهرت فراواني برخوردار است. انگور سياه سردشت يکي از بي نظيرترين محصولات کشاورزي جهان است و بيشتر انگورهاي توليد شده اين منطقه به وسيله کارخانه هاي کنسانتره خريداري و به بازارهاي جهاني به ويژه ترکيه، فرانسه، اسپانيا و پرتغال صادر مي شود. شهرستان سردشت در جنوب آذربايجان غربي و هم مرز با کشور عراق واقع شده است. آذربايجان غربي از مناطق مهم کشور در توليد انواع انگور است به طوري که سالانه 216 هزار تن انگور از تاکستانهاي اين استان برداشت مي شود. اين استان در محصول انگور با افزون بر توليد 50 نوع، رتبه سوم و چهارم کشور را داراست.