طرح حفظ و احياي ذخاير ژنتيکي آرتمياي درياچه اروميه اجرا مي شوداروميه - ايرنا - طرح حفظ و احياي ذخاير ژنتيکي آرتمياي درياچه اروميه با امضاي تفاهمنامه اي بين سازمان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي و مرکز تحقيقات آرتمياي دانشگاه اروميه در پارک ملي درياچه اجرا مي شود. مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در اين زمينه چهار تن سيست آرتميا که به قيمت 10 ميليارد ريال خريداري شده براي تکثير در مصب رودخانه هايي که وارد درياچه اروميه مي شود رهاسازي خواهد شد. حسن عباس نژاد افزود: اين طرح با هدف ايجاد زمينه حفظ و احياي آرتميا درياچه اروميه، حفظ ذخاير ژنتيکي و جلوگيري از بين رفتن تنوع زيستي در درياچه اروميه و نيز اجراي سند زيست بومي درياچه که به تصويب هيات دولت رسيده است به اجرا درمي آيد. وي اظهار کرد: تنوع زيستي به عنوان يک گنجينه ژني بزرگ مطرح است که وظيفه حفاظت از آن برعهده ماست و اين موضوع نيازمند همکاري کليه دستگاهها بوده و يک دستگاه به تنهايي قادر به انجام چنين اقدام مهمي نيست. عباس نژاد افزود: اين اقدام با توجه به وجود قطبها و ظرفيتهاي علمي فراوان در استان مي تواند کمک شايسته اي به احياي دوباره پرورش آرتمياي درياچه اروميه که به نام ˈآرتميانا ارومياناˈ به ثبت مجامع علمي جهاني و يونسکو رسيده است، بکند. آرتميا يک محصول استراتژيک در صنعت پرورش ميگو، ماهيان دريايي، ماهيان خاوياري و ماهيان زينتي است. در چند سال گذشته که توليد آرتميا در درياچه اروميه متوقف شده نياز صنعت آبزي پروري کشور به اين محصول استراتژيک از آمريکا و چين تامين مي شود. چنانچه امروز به هر دليلي واردات تخم (سيست) آرتميا از خارج متوقف شود، پرورش و توليد ميگو، ماهيان دريايي، ماهيان خاوياري و ماهيان زينتي در کشور تعطيل مي شود. آرتميا، تنها موجود زنده آبهاي شور درياچه اروميه، سخت پوستي ريز به طول سه تا پنج ميليمتر است که از لاشه و تخم آن در پرورش ماهيان استفاده مي شود.