معاون دبيرکل سازمان ملل از پارک ملي درياچه اروميه بازديد کرداروميه - ايرنا -ˈهاولينگ شو ˈ معاون دبيرکل سازمان ملل و رئيس دفتر منطقه اي آسيا واقيانوسيه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به همراه نماينده مقيم سازمان ملل در ايران و جمعي ازمسوولان سازمان حفاظت محيط زيست کشور روزچهارشنبه ازدرياچه اروميه و پارک ملي اين درياچه بازديد کردند. به گزارش خبرنگار ايرنا، نماينده مقيم سازمان ملل در ايران در جريان بازديد از درياچه اروميه گفت: براي حل اين بحران ابتدا بايد به عمق بحران در اين منطقه واقف شد . ˈگري لوييسˈ اظهار کرد: من و همکارانمان در راستاي آگاه سازي و اطلاع رساني و در راستاي جلب توجهات به موضوع اقدامات بسياري کرديم ولي الان مي بينيم که مردم روي اين مساله دقت و حساسيت خاصي دارند. شهربانو اماني مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست در امور بانوان و خانواده نيز در اين بازديد گفت: براي احياي درياچه اروميه هرچه در توان داريم تقديم مي کنيم و نيازمند همفکري و ياري همه در اين زمينه هستيم. وي اظهار کرد: مردم آذربايجان غربي، درياچه اروميه را دوست دارند و اگر امروز شما همت کنيد به عنوان يک انسان متعهد مردم استان و اروميه را شاد مي کنيد. حسن عباس نژاد مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين ديدار گفت: عمق فاجعه در اين مکان بالاست و اگر اقدامات سريعي در بهبود وضعيت درياچه انجام نشود شاهد مشکلات فراواني براي مردم منطقه خواهيم بود. معاون محيط طبيعي اداره کل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي نيز در اين ديدار با ارائه اطلاعاتي از درياچه اروميه گفت: مساحت اين درياچه پنج هزار و 700 کيلومتر بوده که الان بسياري از پهنه آبي خود را از دست داده است. حميد رعناقد افزود: درياچه اروميه داراي جزاير متعددي است که همه ساله پذيراي پرندگان بسياري بوده است و هم اکنون نيز به عنوان زيستگاه حيات وحش و گوزن زرد نادر ايراني است. وي گفت: در سال گذشته هنگامي که حيات وحش جزيره با بحران آب و علوفه مواجه شد با هلي کوپتر و نيز ماشينها و به صورت دستي اقدام به تغذيه حيات وحش شد. بر اساس اعلام مسوولان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي تاکنون بيش از 90 درصد درياچه اروميه خشک شده و اين پهنه آبي تبديل به شوره زار و نمکزار شده که کارشناسان ميزان نمک موجود در اين درياچه را ميليون ها تن تخمين مي زنند. در حوضه آبريز درياچه اروميه در آذربايجان غربي علاوه بر تعداد بسياري روستا و ساکنان آن انواع حيات وحش از پرندگان گرفته تا پستانداران و به ويژه گوزن زرد و نادر ايراني در پارک ملي درياچه اروميه و جزاير آن سکونت دارند که با بروز طوفانهاي نمکي معيشت مردم منطقه و تغذيه و زندگي جانواران نام برده با تهديد جدي مواجه مي شود.