آبگيري تالاب الند در خويدرپی بارشهای مناسب بهاری تالاب الند ( با فتحه الف و ل) در شهرستان خوی کامل آبگیری شد . رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت : آب این تالاب که یکی از بزرگترین تالابهای آذربایجان غربی است به کمترین حد خود رسیده بود که با بارشهای مناسب بهاری احیا و موجب خوشحالی مردم شد. آقای محمد پور مساحت این تالاب را 4 هکتار اعلام و تصریح کرد: این تالاب در این ایام زیستگاه مناسبی برای پرندگانی همچون آنقوت، دم چیلک، اردک،کاکایی،غاز، حواصیل سفید، لک لک و دوزیستانی مانند قورباغه و مار آبی است . وی گفت:آبگیری کامل این تالاب جلوه تازه ای به طبیعت منطق بخشیده است. تالاب الند در 50 کیلومتری خوی و5 کیلومتری روستای قزلجه الند قرار دارد . شهرستان خوی دارای6 تالاب فصلی دیگر قریس(باکسره ق ) ، امام کندی (با فتحه ک )، قوروق ، شعبانلو ، عذاب و ملاجنود است.