پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تاسیس شدمهاباد - ایرنا - رییس دانشگاه ارومیه از تاسیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در این دانشگاه خبر داد. ˈ رحیم حب نقی ˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مهاباد افزود: این پژوهشکده با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با ارتقای پژوهشکده آرتمیا و آبزیان این دانشگاه به پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه تاسیس شده است. وی گفت: این پژوهشکده با هدف بهبود وضعیت و شرایط دریاچه ارومیه تاسیس شده و امید است بتواند در تعامل و همکاری با ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه گام های مهمی را در تغییر وضعیت آن بردارد. حب نقی افزود: دانشگاه ارومیه برای احیای دریاچه ارومیه مسوولیت خطیری برعهده دارد و باید در زمینه های مختلف به ویژه پژوهشی و علمی گام های اساسی برای نجات دریاچه بردارد. وی اضافه کرد: دانشگاه ارومیه در این راستا و با بهره گیری از فعالیت های علمی و پژوهشی این پژوهشکده، نقش و مسئولیت خود را در قبال دریاچه ارومیه پررنگ تر می کند. حب نقی همچنین با اشاره به ایجاد یک پژوهشکده جدید دیگر در این دانشگاه گفت: با همکاری استانداری آذربایجان غربی پژوهشکده ای با عنوان مدیریت بحران و مهندسی زیرساختها در این دانشگاه تاسیس شده است که در خصوص مدیریت بحران های مختلف در حوادث غیرمترقبه بویژه زلزله و بحران های مرتبط با آن فعالیت می کند. وی یادآور شد: این پژوهشکده در راستای تحقق بخشی از سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و به منظور گسترش دانش مدیریت خطرپذیری در حوادث غیرمترقبه و انجام مطالعات منسجم‏تر در این زمینه و نیز استفاده از فناوریهای جدید در ارزیابی، پایش و آشکارسازی خطرپذیری و بحران تاسیس شده است. رییس دانشگاه ارومیه به منظور بررسی ایجاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مهاباد به این شهرستان سفر کرده است.