اجراي طرح لايروبي تالاب هاي پارک ملي درياچه اروميه شروع شدخراسان - مورخ دوشنبه 1391/01/28 شماره انتشار 18095 مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از آغاز اجراي طرح لاي روبي تالاب هاي پارک ملي درياچه اروميه خبر داد.حسن عباس نژاد روز گذشته در گفت وگو با ايرنا افزود: اجراي طرح لاي روبي تالاب هاي پارک ملي درياچه اروميه به منظور تسهيل در آب رساني به اين تالاب ها انجام مي شود. وي افزود: طي سال هاي گذشته به دليل انباشت رسوبات در رودخانه ها و عوامل انساني، رودخانه هاي منتهي به تالاب ها پر و يا مسدود شده است و به همين علت آب رساني به تالاب ها به شدت با مشکل مواجه شده که براي تسهيل آب رساني به تالاب ها لاي روبي آن ها ضروري است.وي اظهارداشت: در حال حاضر عمليات لاي روبي تالاب ها در قسمت تالاب هاي جنوبي پارک ملي درياچه اروميه شروع شده است. وي گفت: در اين راستا حدود 40 کيلومتر ازرودخانه هاي منتهي به تالاب هاي حسنلو، يادگارلو، درگه سنگي و کاني برازان لاي روبي مي شود. وي همچنين با توجه به تاثير بارندگي ها در احيا و پرآبي تالاب ها اظهار کرد: هم اکنون با وجود بارش نزولات آسماني خوب در طي هفته گذشته هنوز ميزان بارندگي استان نسبت به وضعيت مشابه درازمدت کاهش نشان مي دهد. ميزان بارندگي سطح استان طي دوره آماري تا بيست و چهارم فروردين امسال برابر 225 ميلي متر بوده که اين رقم در دوره آماري مشابه درازمدت برابر 285 ميلي متر بوده و در حدود 40 ميلي متر کاهش بارندگي را نشان مي دهد.وجود تالاب‌هاي متعدد در آذربايجان غربي و تنوع زيستي موجود در اين تالاب ها و اطراف آن ها سبب شده اين مظاهر زيباي خدادادي، در بسياري از ايام سال، پذيراي انواع حيات گياهي و جانوري باشند. بنابه اعلام حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي، در اين استان ‎ 30تالاب فصلي، دايمي، طبيعي يا انسان ساز با آب شور و شيرين وجود دارد. مساحت تالاب هاي استان حدود ‎ 604هزار و ‎ 99هکتار تخمين زده مي‌شود که بزرگ ترين آن تالاب پارک ملي درياچه اروميه به مساحت ‎ 570هزار و ‎ 473هکتار است که نسبت به خشکسالي‌ها و ترسالي‌ها متغير است.تالاب هاي حسنلو، يادگارلو، درگه سنگي و کاني برازان از تالاب هاي مهم و زيباي آذربايجان غربي است که در جنوب استان واقع شده است و در سايت توافق نامه رامسر به ثبت رسيده و جزو تالاب هاي بين المللي محسوب مي شود.