تالاب هاي ماکو ميزبان 3هزار قطعه درناي خاکستريارومیه / واحد مرکزی خبر / اجتماعی / تالابهای ماکو پذیرای بیش از 3هزار قطعه درنای خاکستری شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در پی گرم شدن تدریجی هوا، درنای خاکستری از اوایل بهار و در مسیر بازگشت به زیستگاه اصلی خود در نواحی شمال اروپا و سیبری برای ادامه مسیر مدتی را مهمان تالابهای شهرستان ماکو و حاشیه رودخانه ارس هستند. عباس نژاد افزود: با توجه به وضع مناسب تالابهای ماکو، وجود غذای کافی و امنیت مناسب این تالابها امسال بیش از 3هزار قطعه درنای خاکستری در تالابها و حاشیه رودخانه ارس فرود آمده اند و این تعداد در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. تالاب های ماکو یکی از شهرهای شمالی آذربایجان غربی سالانه پذیرای پرندگان مهاجر و بومی است . تالاب های معروف ماکو عبارتند از : بورالان، آغ گل، کنیکور، ناورو تالاب حاشیه رودخانه مرزی ارس است که زیبایی خاصی به طبیعت آذربایجان غربی بخشیده است.