کسب ديپلم افتخار نوجوان خويي در مسابقه بين المللي نقاشي



نوجوان خویی دیپلم افتخار مسابقه نقاشی هنگ کنگ را کسب کرد. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی امروز گفت: رعنا موسی پور عضو 11 ساله کانون خوی، دیپلم افتخار این رقابت بین المللی هنری را که در سال 2013 میلادی با موضوع quotation mark فرهنگ کشور من quotation mark برگزار شد، کسب کرد. وی گفت : شش دیپلم افتخار دیگر را نیز اعضای کانون از استان های خوزستان، کرمانشاه، اراک و تهران به دست آوردند . سید مصطفوی گفت: در نخستین دوره مسابقه بین المللی نقاشی هنگ کنگ افزون بر 11 هزار اثر از 52 کشور جهان شرکت داشتند که 368 اثر آن به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران و 24 اثر به اعضا مراکز استان آذربایجان غربی اختصاص داشت.