تالا ب هاي آذربايجان غربي پذيراي هزاران فلامينگوتالاب های آذربایجان غربی پذیرای فلامینگوها است. رییس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی امروز گفت: بر اساس مشاهدات کارشناسان محیط زیست بیش از چهار هزار قطعه فلامینگو به تالاب های شهرستان نقده وارد شده اند. رعناقد افزود: وضعیت مطلوب زیستگاهی، امنیت حاکم، تغذیه و عمق مناسب آب باعث مهاجرت چشمگیر فلامینگو ها به تالاب های شهرستان نقده شده که پیش بینی می شود این تعداد در روزهای آینده افزایش یابد. وی گفت: محل تخم گذاری و جوجه آوری فلامینگو سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه بوده و این پرندگان برای تغذیه و استراحت به تالاب های حسنلو، آق قلعه، درگه سنگی، سلدوز گلی مهاجرت می کنند. فلامینگو پرنده ای است با پاهای دراز و منقاری منحنی و گردنی بلند خمیده، آبچر با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی به رنگهای سفید و صورتی است. فلامینگو به آرامی راه می رود و در حالیکه سر و منقار خود را در آب کم عمق فرو برده تغذیه می کند. این پرندگان به صورت دست جمعی و در دسته های چند هزارتایی زندگی می کنند.