كتاب آذربايجان در دفاع مقدس به چاپ مي‌رسدكتاب عكس آذربايجان در دفاع مقدس تا پايان سال جاري رونمايي مي شود. عباس ميرهاشمي از هنرمندان برجسته عكاسي كشورمان و عضو انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار حوزه تجسمي باشگاه خبرنگاران: گفت: در سال گذشته كتاب هايي در زمينه عكاسي جنگ از سوي انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس به چاپ رسيده است. وي خاطرنشان كرد: دو كتاب با عناوين عكس هاي جنگ همدان با عنوان خروش لاجوردي، عكس هاي جنگ اصفهان با عنوان حماسه الوند به چاپ رسيد. ميرهاشمي اظهار داشت: در سري گردآوري عكس هاي جنگ در استان هاي مختلف كشورمان برآن شديم تا كتاب عكس جنگ در استان آذربايجان به چاپ برسانيم. وي در ادامه تصريح كرد: اين كتاب در برگيرنده عكس هاي جنگ تحميلي و دفاع مقدس در استان آذربايجان خواهد بود. ميرهاشمي خاطرنشان كرد: تاكنون تعدادي از عكس هاي مربوط به جنگ در آذربايجان گردآوري شده است كه مي‌بايست از ميان اين عكس ها آثاري را انتخاب و براي چاپ در كتاب آذربايجان در دفاع مقدس ارائه شود. وي گفت: انتخاب عكس ها برعهده عكاسان برجسته كشورمان از جمله فرهاد سليماني و نيز انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس خواهد بود. ميرهاشمي اظهار داشت: كتاب عكس هاي استان ها كه مربوط به دفاع مقدس است با همكاري و مشاركت استان هاي كشور نيز صورت مي‌گيرد. وي تصريح كرد: كتاب آذربايجان در دفاع مقدس به طور قطع تا پايان سال جاري به چاپ خواهد رسيد و پس از چاپ اين كتاب همانند ديگر كتاب هاي عكس دفاع مقدس رونمايي مي شود./ي2 منبع: باشگاه خبرنگاران http://www.yjc.ir