ایجاد مرکز علمی دریاچه ارومیهمعاون پژوهشی دانشگاه ارومیه از راه‌اندازی مرکز علمی دریاچه ارومیه در این دانشگاه خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت و توان علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی در این مرکز برای ارائه راهکارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ضرورت دارد. به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر علیرضا طالبی در نخستین هم اندیشی احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: اقدامات اولیه برای ایجاد این مرکز در معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه انجام شده و در ماه‌های آینده روند اجرایی آن پیگیری می‌شود. وی همچنین جمع‌آوری مدون همه اطلاعات، تحقیقات و پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه احیای دریاچه ارومیه را از اهداف راه اندازی این مرکز دانست. طالبی تصریح کرد: برگزاری این هم اندیشی فرصتی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه ارومیه و تبادل نظر و ایجاد زمینه همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط است. معاون پژوهشی دانشگاه ارومیه در ادامه گفت: دانشگاه ارومیه آمادگی کامل برای انجام طرح‌های پژوهشی را دارد و ارائه طرح‌های پژوهشی علمی مناسب نیازمند ارائه اطلاعات دقیق این زیست بوم از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط است. وی همچنین از مسؤولان و دستگاه‌های اجرایی استان در خواست کرد برای ارائه راهکارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی از ظرفیت و توان علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی استفاده کنند. اختصاص 90 درصد منابع آبی منطقه به بخش کشاورزی، تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا و برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی در پی حفر چاه از دلایل خشک شدن این دریاچه هستند و کارشناسان اظهار کرده‌اند در صورت خشک شدن این دریاچه هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل می‌شود و زیست محیط منطقه را تغییر می‌دهد. همچنین از سال آبی 75 – 74 تاکنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب به بحرانی‌ترین وضعیت خود رسیده که این امر حیات تنها موجود آن را نیز با خطر جدی مواجه کرده، لذا در این راستا به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده نیاز است.