موزه بزرگ مردم شناسي اروميه با حضور دکتر ملک زاده افتتاح شدموزه بزرگ مردم شناسي اروميه همزمان با سفر هيات دولت به استان آذربايجان غربي و با حضور دکتر محمد شريف ملک زاده معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري امروز يکشنبه به بهره برداري رسيد . موزه بزرگ مردم شناسي اروميه در ساختمان قديمي شهرباني و در مساحتي بالغ بر 1808متر مربع راه اندازي شد. دکتر ملک زاده در جريان بازديد از بخشهاي مختلف اين موزه با انتقال اشياي مربوط به استان آذرباجان غربي که طي دوره هاي مختلف کاوش کشف و براي نگهداري به موزه ملي ايران منتقل شده بود به موزه بزرگ مردم شناسي اروميه موافقت کرد. بر اساس اين گزارش در اين موزه شيوه و آداب و رسوم زندگي مردم در قالب پوشاک اقوام مختلف استان،ابزار و آلات موسيقي و کشاورزي،وسايل دامداري و کشاورزي،انواع ساعت،ترازو،کتب و نسخ خطي،اشياء،ظروف تاريخي و.... در دو طبقه در معرض ديد علاقمندان و بازديد کنندگان قرار گرفته است. پيش از اين موزه مردم شناسي و موزه باستان شناسي اروميه در يک محل و در فضايي محدودتر داير بود که به دليل کمبود فضاي مناسب، اين دو موزه از يکديگر تفکيک شد و موزه بزرگ مردم شناسي اروميه در اين شهر گشايش يافت.