آغاز کوچ عشاير آذربايجان غربي به مناطق ييلاقيکوچ عشایر آذربایجان غربی به مناطق ییلاقی آغاز شد. عشایر آذربایجان غربی با شروع فصل گرما از اواخر خرداد از شهرستان های ماکو ،خوی ،سلماس،نقده ، ارومیه ، میاندوآب ، پیرانشهر ، اشنویه ، شاهین دژ ، چالدارن و پلدشت به مناطق ییلاقی و سردسیر کوچ می کنند. مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی گفت : عشایر استان شامل 12 ایل و16 طایفه هستند که در قالب 16 هزار خانوار با جمعیت حدود 100 هزار نفر به 50 منطقه ییلاقی استان مهاجرت می کنند. قربانی افزود : آذربایجان غربی دارای 3 میلیون و 251 هزار هکتار مراتع ییلاقی است که عشایر در 60 درصد این مراتع مستقر می شوند. با کوچ عشایر یک میلیون و 800 هزار راس دام آنها نیز به مناطق ییلاقی منتقل می شوند. عشایر 25 درصد فرآورده های دامی آذربایجان غربی از جمله پنیر ، گوشت و پشم را تولید می کنند. وی گفت : اداره کل امور عشایر آذربایجان غربی با مرمت و بازسازی ایل راهها و اعزام گروه های درمانی شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی ، عشایر را در کوچ به مناطق ییلاقی یاری می کند. عشایر آذربایجان غربی به مدت سه ماه در مناطق ییلاقی مستقر می شوند.