شناسايي 6 گياه جديد به ليست گياهان دارويي آذربايجان غربي6 گیاه دارویی جدید به لیست گیاهان دارویی آذربایجان غربی افزوده شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی امروز گفت : 6 گیـاه دارویی جدید از جمله آویشن ، اسطو خودوس ، بادرنجبویه ، گل راعی و آرتیشو (کنگرفرنگی ). به لیست گیاهان دارویی استان اضافه و برای اولین بار گیاه آلوئه ورا به شکل گلخانه ای درشهرستان مهاباد کشت شد. آقای قربانی هدف از توسعه کشت گیاهان دارویی دراستان را، توسعه سطح زیرکشت ، افزایش تنوع و کیفیت گیاهان دارویی و شناسایی مناطق مستعد برای کشت گیاهان دارویی در سطح استان بیـان کرد. وی افزود : مطالعه و مکان یابی کشت گیاهان دارویی در شهرستان ارومیه به پایان رسیده و 250 هکتار از اراضی ملی شهرستان پلدشت برای کشت گیاهان دارویی واگذار شده که در صـورت آمـاده سـازی زیر ساخت های لازم در سال 92 آماده کشت و بهره برداری خواهد بود. وی با اشاره به وجود هزار و200 گونه گیاهی در رویشگاههای طبیعی شهرستان ارومیه افـزود : بیش از 50 درصد از این تعدادگونه گیاهی مصرف دارویی دارندکه بذرگیاهان دارویی به متقاضیان کشت این گیاهان به صورت کشت الگویی توزیع می شود. وی گفت : 77 هکتار گیاه دارویی بـادرشبـو ، 150 هکتارگیاه داروئی جعفری ، 50 هکتارگیاه دارویی شوید ، 17 هکـتارگیـاه داروئی نعنا فلفلی و 10 هکتارگیاه داروئی گل محمدی و میلیونها اصله درخت بیدمشک به صورت حاشیه کاری در شـهرستان ارومیه کشت می شود . معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت : در طی سالهای گذشته ، افزایش قیمت و مصرف بالای گیاهان خوراکی و داروئی ازقبیل ریواس، کنگر، آویشن و غیره ، موجب برداشت بی رویه مـحصولات تولیدی از مراتع شده و افراد محلی و فروشندگان سودجو بـدون توجه به اصول بهره برداری و حفظ منابع ژنتیکی موجود اقدام به برداشت نموده اندکه بارویه حاکم بر بـرداشت این گیاهان در سالهای آینده امکان دارد که از طبیعت شهرستان حذف شوند.