ورود 700 ميليون متر مکعب آب به درياچه اروميه700 میلیون متر مکعب آب وارد دریاچه ارومیه شد. معاون طرح و توسعه سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی امروز در ارومیه با اشاره به بارش 25 میلی متری باران در هفته جاری گفت : با انجام 25 سورتی پرواز برای یونیزه کردن هوای مرطوب و تشکیل قطرات آب در ابرها شاهد افزایش 15 درصدی میزان بارشها در مدت 7 روز گذشته در این استان هستیم. آقای برشنده با بیان اینکه از مجموع 25 سورتی پرواز 10 سورتی برای افزایش حجم بارش ها در حوزه آبریز پارک ملی دریاچه ارومیه صورت گرفته است : افزود در سال زراعی جاری بیش از 700 میلیون متر مکعب آب وارد این دریاچه شده است. وی از پایان یافتن مرحله بارور سازی ابرها به شیوه زمینی در آذربایجان غربی خبر داد و افزود هم اکنون در مرحله خرید و نصب تجهیزات این طرح هستیم که با راه اندازی آن در چند منطقه مرزی ابرهای ورودی به کشورمان بارورسازی خواهد شد. اقای برشنده گفت با هدف حل مشکل کم آبی دریاچه ارومیه مرحله مطالعات انتقال آب از حوزه آبریز رودخانه ارس به این دریاچه به طول 140 کیلومتر به پایان رسیده است و مرحله نخست این طرح از پارسال اجرایی شده است. وی افزود این خط انتقال آب می تواند یک میلیارد متر مکعب آب را از رودخانه ارس به دریاچه ارومیه انتقال دهد و در صورت تامین اعتبارات لازم تا 5 سال اینده این طرح انتقال آب به بهره برداری خواهد رسید.