احياي تالابهاي بين المللي آذربايجان غربيتالاب هاي بين المللي آذربايجان غربي احيا شدند . آذربايجان غربي با داشتن 30 تالاب بزرگ و کوچک، جزو استان هاي برتر در حوزه تالابي است که 6 تالاب درياچه اروميه ، يادگارلو ، درگه سنگي و حسنلو در نقده و کاني برازان و قوپي باباعلي مهاباد در رديف تالابهاي بين المللي قرار دارند . معاون محيط طبيعي حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي امروز گفت: با تامين حق آبه مــورد نيــاز، بسياري از تالاب هاي استان در يکسال گذشته آبگيري و احيا شدند که تالاب هاي بين المللي در اولويت اين طرح قرار داشتند. حميد رعنا قد افزود: تالاب قوپي بابا علي و کاني برازان در مهاباد ، حسنلو در نقده از جمله تالاب هاي بين المللي استان هستند که در يکسال گذشته با همت مسوولان و تشکلهاي زيست محيطي احيا شدند . وي با اعلام اينکه براي احياي آني تالاب ها در استان پنج ميليارد ريال اعتبار هزينه شد افزود : با يک عزم جدي و با همکاري مردم و تشکلهاي زيست محيطي تالاب هايي که 20 سال بود آبگيري نشده و در حال خشک شدن بودند، پارسال آبگيري شدند. وي گفت: بر اساس توافق نامه اي که با سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي بـه امـضا رسيده مقرر شده است امسال تا 72 ميليون متر مکعب آب براي تامين آب تالاب هاي حوزه درياچه فراهم کنند. در آخرين سرشماري انجام شده در استان 59 گونه پرنده آبزي و کنار آبزي در 26 تالاب آذربايجان غربي شناسايي شده اند. معاون محيط زيست آذربايجانغربي گفت : مهم ترين گونه متعلق به اردک سانان و خانواده غازهاست و مشاهده غاز پيشاني سفيد کوچک و انواع قوها، نشان از پويايي زيستگاه هاي تالابي استان دارد که بر اثر بارندگي هاي مطلوب امسال و پارسال پديد آمده است. استان آذربايجان غربي با داشتن پارک ملي درياچه اروميه و تالاب هاي اقماري يکي از زيستگاه مهم پرندگان آبزي، کنار آبزي، بومي و مهاجر در ايران است.