برگزاري همايش ملي شعر خليج فارس به زبان آذري در اروميهاروميه/ واحد مرکزي خبر/اجتماعي همايش ملي شعر خليج فارس به زبان آذري امروز در اروميه برگزار شد . مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجانغربي با اشاره به استقبال پرشور شاعران از اين جشنواره گفت : 285 اثر در اين دبيرخانه داوري شدند که اغلب آثار از استانهاي آذربايجان شرقي ، اردبيل ، همدان ، تهران ، آذربايجان غربي و کشور عراق ارسال شده بود . حجت الاسلام کريمي گسترش فعاليتهاي فرهنگي ادبي در راستاي حفظ هويت ملي و بين المللي خليج فارس مظهر صلح و دوستي و شناسايي و معرفي و گراميداشت توليدکنندگان و پديدآورندگان برتر آثار ادبي ، افزايش سطح مقالات منطقه اي ، حراست و پاسداشت از هويت خليج فارس در خارج از مرزها و ظرفيت هاي هنري با موضوعات خليج فارس و فرهنگ تمدن ايران از جمله اهداف اين جشنواره بيان کرد . او گفت : در اين جشنواره از 9 اثر منتخب برگزيده و قدرداني شد .