سرشماري 49 گونه پرنده مهاجر در آذربايجان‌ غربي1391\11\22 - 6:28 PM ارومیه / واحد مرکزی خبر / اجتماعی 49 گونه انواع پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی که امسال برای زمستان گذرانی به آذربایجان غربی آمده اند سرشماری شدند. معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از پایان سرشماری نیمه زمستانی پرندگان آبزی و کنار آبزی در زیستگاه های استان خبر داد و گفت : این طرح به مدت 24 روز همزمان با کشور و سایر کشورهای جهان در سطح 36 منطقه تالابی استان انجام گرفت. رعنا قد افزود : در پایان اجرای این طرح 40 هزار قطعه انواع پرنده در قالب 49 گونه در سطح تالابهای و زیستگاه های آبی استان سرشماری شد. وی شناسایی گونه های نادر و بررسی اندازه و جمعیت پرندگان هر یک از مناطق تالابی مسیرهای مهاجرت آنان ، بررسی سلامتی و بیماری های احتمالی و خطر انقراض گونه های مختلف پرندگان، تشریح تغییرات حاصله در تعداد و پراکنش جمعیت‌ پرندگان، ارزیابی اهمیت هریک از زیستگاهها، مقایسه میزان جمعیت و تنوع پرندگان موجود را از اهداف اجرای این طرح برشمرد. غاز خاکستری ، اردک سرسفید ، اردک مرمری ، قو و فلامینگو از مهمترین گونه های شناسایی شده در استان است . وی افزود : ایران به خصوص آذربایجان غربی به علت بهره مندی از شرایط توپوگرافی ، اقلیمی و پوشش گیاهی مناسب ، زیستگاه های متنوعی را برای زمستان گذرانی ده ها هزار پرنده دارد و به همین علت در زمره پیشگامان اجرای طرح سرشماری پرندگان مهاجر محسوب می شود. رعناقد گفت : امسال به دلیل برودت هوا ماموران حفاظت محیط زیست به دانه پاشی پرندگان آبزی و کنارآبزی حاشیه تالاب های سولدوز گلی و سواحل پارک ملی دریاچه ارومیه نظیر انواع حواصیل و کاکایی ، چنگر ، انواع اردک ، غاز خاکستری ، آنقوت و قو اقدام کردند . تالاب کانی برازان به عنوان اولین سایت پرنده نگری کشور ، تالاب های نقده ، میاندوآب ، سد وروزلو و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه از مهمترین تالاب های زمستان گذارانی پرندگان مهاجر در آذربایجان غربی است. اخبار و فعالیت شعبه: نشستی برای بررسی عملیاتی کردن حفظ کوچه کمربندی قدیم ارومیه : به دنبال فرستادن نوشتار «ارومیه قدیم و بازشناخت محدوده ی آن در شهر کنونی»، نوشته ی معاون شعبه به شهرداری ارومیه، به درخواست آقای حضرتی معاون برنامه ریزی شهرداری ارومیه ، نشستی با نویسنده درباره عملیاتی کردن موضوع حفظ کوچه کمربندی قدیم می باشد در ساعت 30/8 روز چهار شنبه 25/11/91 در شهر داری ارومیه برگزار گردید و قرار شد بدین منظور کار گروهی از سازمانهای ذیربط تشکیل و موضوع را دنبال کند.