لزوم تهيه اطلس فرهنگي و ميراثي استان / ايجاد موزه هاي درون سازماني در دستگاه‌هاي اجرايياستاندار آذربايجان غربي در جلسه انجمن ميراث فرهنگي اين استان گفت: تهيه اطلس فرهنگي و ميراثي استان مي تواند در ساماندهي آثار مختلف تاريخي و فرهنگي تاثير بسزايي داشته باشد و اين آثار مي تواند در قالب هاي مختلف کتابچه و تهيه فيلم نمود داشته باشد. به گزارش ميراث آريا(chtn)، به نقل از سايت اطلاع رساني استانداري آذربايجان غربي ، «وحيد جلال زاده» در جلسه ميراث فرهنگي اين استان که در محل سالن حوزه استانداري برگزار شد با اشاره به لزوم حفاظت و صيانت از آثار مختلف تاريخي و فرهنگي استان و ضرورت تعيين حدود آن افزود: بسيج به عنوان يک ظرفيت عظيم ملي مي تواند در بخش هاي مختلف از جمله اين موضوع مهم ورود داشته باشد و بايد مسوولين فرهنگي استان از اين ظرفيت عظيم استفاده نمايند. وي گفت: ارائه راهکارهاي مناسب و ايجاد ابتکار و نوآوري در مباحث مختلف تاريخي و فرهنگي بسيار مهم است و بايد موزه هاي مختلف درون سازماني براي آشنايي با زواياي مختلف آثار تاريخي و فرهنگي استان راه اندازي شود. استاندار آذربايجان غربي در ادامه با اشاره به ضرورت ايجاد کارگاه هاي مختلف آموزشي در زمينه ميراث فرهنگي استان و لزوم تقويت بنيه علمي و پژوهشي در اين بخش خاطر نشان کرد: کارگاه هاي مختلف آشنايي با ميراث فرهنگي استان مي تواند با مشارکت دانشکده هنر دانشگاه اروميه راه اندازي شود و در آن افراد علاقه مند با موضوعات مختلف حول اين محور آشنا شوند. استاندار آذربايجان غربي ادامه داد: برگزاري آيين ها ، جشنواره ها و مراسم مختلف براي آشنايي هر چه بيشتر علاقه مندان حوزه هنر در ميراث فرهنگي و تاريخي استان مي تواند تاثير گذار باشد. جلال زاده در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به ظرفيت آموزش و پرورش و لزوم ورود دانش آموزان مختلف در موضوع ميراث فرهنگي استان افزود: آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد تاثير گذار فرهنگي و علمي مي تواند دانش آموزان را در موضوعات مختلف تاريخي و فرهنگي وارد کند. وي ادامه داد: بايد مردم را به موضوعات مختلف فرهنگي و تاريخي حساس کرد و اهميت موضوع را براي آنها با برنامه ريزي هاي مختلف تبيين نمود. ذوالفقاري ،مدير کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان نيز در اين جلسه با اشاره به اين که استان آذربايجان غربي از لحاظ وجود آثار مختلف تاريخي و فرهنگي غني است گفت: وجود بيش از 1400 اثر فاخر تاريخي ثبت شده در استان ، 12 موزه در استان و 26 هزار انواع آثار تاريخي موجود در ذخاير موزه هاي استان تاييدي بر اين مدعي است. 108/الف